หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี


สำนักงานวิจัย นวัตกรรม และพันธมิตร สำนักงานอธิการบดี ชั้น 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-9663, 9685-89, 9657
โทรสาร 0-2872-9083