ไฟล์ประกอบการบรรยายพิเศษในหัวข้อ จุดประกายการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ไฟล์ประกอบการบรรยายพิเศษในหัวข้อ จุดประกายการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ไฟล์ประกอบการบรรยายพิเศษในหัวข้อ จุดประกายการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ดาวโหลดไฟล์เอกสารการบรรยายได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/0B7TVwEyf79AXdkVZZU9DTnJoRkE?usp=sharing